Cennik

Szanowni Państwo !

Mając na uwadze fakt szerokiego spektrum wykonywania prac przez Agencję Detektywistyczną E&T LASAK trudno jest jednoznacznie określić koszt zleconego przedsięwzięcia.Linie_papilarne

Każde zlecenie traktować należy indywidualnie i nie można przy tym stosować mechanicznego lub rutynowego wykonywania zlecenia, gdyż nie oferujemy sprzedaży jakiegoś towaru, lecz oferujemy pomoc w trudnych a niejednokrotnie życiowych problemach.

Ostateczną cenę nie możemy określić już na samym wstępie naszego spotkania, gdyż cena zawiera szeroki wachlarz możliwości wykonywanych w czasie zlecenia przedsięwzięć (tj. czas obserwacji, zaangażowane siły i środki do wykonania zlecenia lub możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia, itp.).

Dlatego też podane poniżej ceny przedstawione zostały w sposób, który pozwoli przybliżyć Państwu koszty, jakie związane mogą być ze zleceniem naszej Agencji Detektywistycznej E&T LASAK zadania.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która swą otwartością przedstawia ceny realizacji prac detektywistycznych, ponieważ wychodzimy z założenia, iż wszelkie zlecenia wykonujemy na wysokim profesjonalnym poziomie.
Słowo DETEKTYW w naszej Agencji Detektywistycznej E&T LASAK określa osobę profesjonalnie przygotowaną do wykonywania swojego zawodu, nie ukrywając wartości swej pracy za lakonicznym określeniem „cena do negocjacji”!!!

Cennik Podstawowy obowiązujący od dnia 1.12.2013 r.

Lp.
Usługa
Jednostka miary
Koszt
Uwagi
1
Inwigilacja bezpośrednia*
1 godz. (h) + delegacja + ewentualna kaucja za wykorzystany sprzęt
95 zł za 1 h pracy
Max. 10 h . W przypadku konieczności wydłużenia podanego czasu pracy grupy detektywistycznej potrzeba wykorzystania kolejnego zespołu detektywistycznego.
2
Obserwacja ruchoma*
1 godz. + delegacja + koszty przejazdu
95 zł za 1 h pracy

 

Stosownie do p.1
3
Biały wywiad*
1 godz. + delegacja + koszty przejazdu
95 zł za 1 h pracy

 

Stosownie do p.1
4
Szary wywiad*
95 zł za 1 h pracy
95 zł za 1 h pracy

 

Stosownie do p.1
5
Windykacja Wierzytelności*
 1 godz. (h) + delegacja + ewentualna kaucja za wykorzystany sprzęt
95 zł za 1 h

 

Stosownie do p.1
6
Inwigilacja elektroniczna*
1 godz. + delegacja + koszty przejazdu
95 zł za 1 h pracy
Użycie techniki operacyjnej jest legalne w wypadku wypełnienia przez wykonującego czynności wymagań dotyczących przepisów powszechnie obowiązujących. Przestępstwa nie stanowi użycie techniki przez osoby uprawnione, posiadające tytuł do użytkowania lokalu mieszkalnego i jest uprawniona do przechowywania, przetważania dostępu do informacji, która jest przedmiotem zainteresowania klienta.
7
Wywiad Gospodarczy *
1 godz. (h) + delegacja + ewentualna kaucja za wykorzystany sprzęt
95 zł za 1 h pracy
Stosownie do p.1

* UWAGA:
Tryb Normalny realizacji zlecenia wynosi do 30 dni.
Tryb Przyspieszony wynosi 14 dni.
Tryb Ekspresowy do 7 dni.
W przypadku realizacji zlecenia w trybie przyspieszonym i ekspresowym opłata powiększona jest o 50% w trybie przyspieszonym i 100% w trybie Ekspresowym.