Zakres usługi oraz cennik

Agencja Detektywistyczna „E&T LASAK” w roku 2010 została zgodnie z przepisami prawnymi zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kątem świadczenia usług detektywistycznych. Od tego czasu Agencja odniosła wiele sukcesów w zakresie prowadzonych działań wykrywaczach i poszukiwań. W miarę upływu czasu Agencja rozszerzała się zarówno w zakresie świadczonych usług jak również poszerzało się grono pracowników, którzy posiadając stosowną wiedze jak również umiejętności współuczestniczyli w obecnej Wysokiej Ocenie Świadczonych przez nas usług detektywistycznych. Jesteśmy  zespołem składający  się z ekspertów  w zakresie kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, pracy operacyjnej, wywiadzie gospodarczym, a także w zakresie informatyki śledczej. Nasze długoletnie  doświadczenia zdobyte w  szeroko pojętych „organach ścigania” przekładają się na realizację w sposób profesjonalny, co skutkuje wieloma dotychczasowymi sukcesami w tym odzyskaniem utraconego mienia, ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych.

Działamy na terenie całej Polski, Europy, a w razie konieczności jesteśmy w stanie podjąć szybkie działania poza kontynentem.

W razie potrzeby detektyw występuje w roli świadka przed organami państwowymi, m.in. sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Przyjmujemy zlecenia od osób indywidualnych, jak również od podmiotów gospodarczych i instytucji.

Agencja Detektywistyczna Lasak działa w zakresie usług detektywistycznych zgodnie z regulowaniami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, jak również ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych.

Art. 2 p 1 wymienionej powyżej ustawy mówi, iż usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą a w szczególności:

 1. Realizacja przedsięwzięć w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

 2. realizacja przedsięwzięć w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a)    wykonywanie zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych
lub wiarygodności w tych stosunkach;

b)    bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków
towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

 1. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

 2. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

 3. poszukiwanie mienia;

 4. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Poprzez współpracę z profesjonalnymi firmami medycznymi Agencja Detektywistyczna E&T LASAK świadczy również usługi z zakresu badań genetycznych i analiz DNA. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie Uzyskacie Państwo w trakcie bezpośredniego kontaktu z Nami.

Detektywi Naszej Agencji swą pracę wykonują poprzez niżej wymienione metody pracy:

Poszczególne metody działania w znacznym stopniu uzależnione są od zleconego przedsięwzięcia, czasu jego realizacji, jak również decyzji osoby zlecającej zadania. Podkreślić należy, iż podjęte kroki w przyjętym zleceniu wynikają bezpośrednio z decyzji zleceniodawcy o zastosowanych metodach działania.

Możemy Państwu zaoferować Nasze Profesjonalne usługi świadczone na najwyższym zawodowym poziomie głownie w zakresie:  

 •  obserwacja osób statyczna i dynamiczna
 • kontr obserwacja osób
 • sprawy rozwodowe
 • wierność partnerska
 •  zaginięcia osób
 • badania DNA
 • ustalenia majątkowe
 •  sprawy karne
 • informatyka śledcza
 • wykrywanie podsłuchów/lokalizatorów
 • śledztwa gospodarcze
 • odzyskiwanie danych
 • nieuczciwa konkurencja
 • wywiad gospodarczy
 • oględziny miejsca zdarzenia
 • zabezpieczenie spotkań biznesowych
 • oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów 

Cennik

Szanowni Państwo !

Mając na uwadze fakt szerokiego spektrum wykonywania prac przez Agencję Detektywistyczną E&T LASAK trudno jest jednoznacznie określić koszt zleconego przedsięwzięcia.

Każde zlecenie traktować należy indywidualnie i nie można przy tym stosować mechanicznego lub rutynowego wykonywania zlecenia, gdyż nie oferujemy sprzedaży jakiegoś towaru, lecz oferujemy pomoc w trudnych a niejednokrotnie życiowych problemach.

Ostateczną cenę nie możemy określić już na samym wstępie naszego spotkania, gdyż cena zawiera szeroki wachlarz możliwości wykonywanych w czasie zlecenia przedsięwzięć (tj. czas obserwacji, zaangażowane siły i środki do wykonania zlecenia lub możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia, itp.).
Dlatego też podane poniżej ceny przedstawione zostały w sposób, który pozwoli przybliżyć Państwu koszty, jakie związane mogą być ze zleceniem naszej Agencji Detektywistycznej E&T LASAK zadania.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która swą otwartością przedstawia ceny realizacji prac detektywistycznych, ponieważ wychodzimy z założenia, iż wszelkie zlecenia wykonujemy na wysokim profesjonalnym poziomie.

Słowo DETEKTYW w naszej Agencji Detektywistycznej E&T LASAK określa osobę profesjonalnie przygotowaną do wykonywania swojego zawodu, nie ukrywając wartości swej pracy za lakonicznym określeniem „cena do negocjacji”!!!

Zgodnie z przyjętym cennikiem od 2019 roku godzina pracy detektywa to koszt wynoszący 200 zł.
Koszt wykorzystania pojazdu służbowego wynosi 1,7 zł/1 km.

Płatność realizować można w dowolnej formie tj.: gotówka, BLIK, karta, przelew tradycyjny.

Celem ustalenia bardziej szczegółowych danych dotyczących Państwa Zlecenia Zapraszam do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Agencji lub w innej formie kontaktu wykazanej na niniejszej stronie. 

ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL